imc_logga

Korrektiv och funktionell träning

"Corrective Exercise" (på svenska: Korrektiv Funktionell Träning, KFT) är ett område som växt enormt internationellt, och som sakta får mer fäste i Skandinavien. I USA, England, Australien och Nya Zeeland är korrektiv träning ett stort eget tvärvetenskapligt område som har hittat sin plats mellan sjukgymnastiken och träning för toppidrottare.

Att föregå besvär och skador är alltid det bästa och mest effektiva sättet att undvika att de uppstår. Den allra vanligaste orsaken till att en elitidrottare behöver avbryta eller lägga ned sin karriär är skador - punkt! Vi vet att vi genom att undersöka vår kunder noggrant, och analysera rörelsemönster och inre och yttre krav, kan vi bygga skadeförebyggande program som faktiskt gör skillnad.

Inom KFT ser man till helheten och anpassar övningar och träningsvariabler efter de funktionella krav som ställs på den unika klienten. Det innebär att vi tränar för funktion och inte för estetik i första hand, som den vanliga gymträningen gör i Sverige och utomlands. Det är därför KFT är så eftertraktat av idrottare på alla nivåer. Vi bygger idrottsspecifika funktionella kroppar från grunden. Men funktion handlar inte bara om idrott. En bonde, eller snickare med hård fysisk belastning behöver också träna de rörelsemönster och funktioner som används dagligen. Grunden handlar om att alla är olika, och ska därför inte ges samma träning.

Eftersom varje klient är unik i form av andningsmönster, rörlighet, bålstabilitet, koordination, balans, styrka och uthållighet, så screenar vi SAMTLIGA klienter innan vi bygger optimala, personanpassade träningsprogram. Räkna inte med att träna i maskiner annat än i undantagsfall då vi behöver isolera en muskel - vi kör funktionell träning rakt över.

Det är massiv skillnad på hur en personlig tränare jämfört med en Korrektiv Funktionell Coach tar sig an en kund. Största skillnaden handlar om förarbetet: att inte ta något för givet, utan att testa kunden "In Motion".

Terapeuter/coacher:
Johan