imc_logga

Fysioterapeut

I.m.c:s Leg Fysioterapeuter (tidigare Leg Sjukgymnast) har lång erfarenhet och specialistkompetens inom idrottsmedicin och ortopedisk medicin.
När du kommer till oss som patient, använder sig Fysioterapeuten av en systematisk, noggrann och effektiv metod.

Den består av:

  1. Systematisk anamnes (sjukhistoria där vi lyssnar på dig för att få en förståelse för dina besvär). Denna följs av en noggrann undersökning som ska ge en diagnos. Vilken struktur är drabbad och hur påverkar den din funktion?
  2. Vi gör allt vi kan för att ta reda på varför du fått besvären/diagnosen. En kollega i USA uttryckte det så här en gång: "All behandling som inte syftar till att hitta den egentliga orsaken till problemet, är en ren förolämpning av människokroppen". 
  3. Du får en behandlingsplan med målet att bli besvärsfri och förhindra återfall.
     

DAN SALOMONSSON
Leg. Fysioterapeut, Verksamhetsansvarig
Tel: 040-812 70 eller dan@i-m-c.se

  • Full Specialistkompetens inom ortopedisk medicin enligt OMI (Orthopaedic medicine international)
  • Kiropraktik och lärare vid Ackermann Institutet
  • Medlem av OMI (Orthopaedic Medicine International), ett internationellt lärarteam med läkare och sjukgymnaster som är engagerade i undervisning och utveckling kring ortopedmedicinsk diagnostik och behandling.
  • Tidigare elitspelare i tennis och har stor erfarenhet av övriga racketsporter. 
  • Personlig tränare för bl a Europa och USA-tourspelare i golf. Medlem i Swedish Golf Team Specialistnätverk.