imc_logga

Mental träning

De flesta människor är inte i närheten av att utnyttja sin kapacitet, varken fysiskt eller mentalt. Efter en akut situation blir vi medvetna om att vi faktiskt har extra resurser att tillgå.

Vår passion ligger i att ta fram mer av dessa resurser hos människor. Hjärnan och vårt beteendemönster går att träna precis som vilken muskel som helst. Det är detta som en mental tränare kan hjälpa dig med.

På i.m.c jobbar vi med två huvudinriktningar vad gäller mental träning:

1. Att tävla med glädje

Skapa mer flyt i din idrott och få verktyg för livet samtidigt
 • Det ideala prestationstillståndet                      
 • Få full tillgång till din potential när du presterar
 • Att vara tänd men inte spänd
 • Den vinnande känslan
 • Bättre resultat
 • För barn-tonåringar-elitidrottande vuxna

Upplev mindre stress i vardagen
Vill du ha stöd i att etablera hållbara livsstilsförändringar?

 • Hur kan du använda din kropps stressystem till din fördel?
 • Vilken stress är ohälsosam och hämmar dina prestationer?
 • Har du balans mellan krav och resurser?
 • Har du hög känsla av meningsfullhet och sammanhang i livet?
 • Vill du ha stöd i processen att balansera arbete, familj och hälsa?
 • Praktiska stresshanteringsverktyg


Terapeuter:
Mats