imc_logga

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling (Radial Shockwave Therapy) är ett effektivt sätt att stimulera läkning i en skadad vävnad. Vanligtvis sitter många av våra mjukdelsskador i muskelsenor och dess infästningar mot skelettet. Därför lämpar sig stötvågsbehandling ypperligt för nästan alla typer av idrotts- och belastningsskador. I synnerhet i de fall där skadan blivit kronisk, och man redan har provat "nästan allt".

Det finns stor evidens för stötvågsbehandling av sen- och muskelrelaterade besvär, tex. smärta och skada i hälsena, axel, armbåge, hälsporre m.m. Oftast används stötvågsbehandling som del av flera tillvägagångssätt för att läka en skada.

Vi har lång erfarenhet av stötvågsbehandling vid specifika diagnoser, och anser att det viktigaste är som vanligt att först vara säker på diagnosen. Annars har stötvåg ringa värde.

Terapeuter:
Dan
Johan