imc_logga

Idrottsmedicin

Idrottsmedicin är en specialitet inom medicinen som förebygger och behandlar skador och sjukdomar relaterade till idrott och fysisk aktivitet. Sedan starten har detta varit i.m.c:s specialitet, och vi jobbar hela tiden med att hjälpa den aktiva människan. Idrotten är tävlingsinriktad, och leder ofta till skador, både akuta och mer belastningskopplade.

Inom idrottsmedicinen finns kunskap om diagnos, behandling, och rehabilitering för att underlätta en snabb återgång till tidigare aktivitet och aktivitetsnivå. Ofta så kompletterar vi denna kunskap med mer överbryggande områden som stresshantering, nutrition, mental träning, och coaching för att få ihop "livspusslet".

Alla i.m.c:s terapeuter jobbar med idrottsmedicin dagligen och har lång erfarenhet inom området. Och vi har ett brett nätverk att remittera till om vår interna kompetens inte skulle vara nog.

Terapeuter:
Dan
Johan