imc_logga

Mats Björk

Mental tränare
Zhineng gigong-instruktör
Mindfulness-instruktör


Jag är mental tränare med kognitiv inriktning och har idag 20 års erfarenhet av att arbeta med mental träning. Jag känner stark arbetsglädje i att omvandla kunskaper inom stresshantering, självkänsla och kapacitetsträning till praktiska färdigheter för att skapa mer glädje, och för att få ut mer av varje individs unika potential.
 
Min uppväxt ägnade jag till stora delar åt flera olika idrotter som övergick till elitspelande i volleyboll under mitt första årtionde som vuxen. Parallellt med elitidrottandet läste jag prestationspsykologi som är en väldigt praktisk och tillämpbar kunskap. I mina studier kände jag direkt igen mig i tänket och de praktiska teknikerna inom stress-press och motivation från mitt eget idrottsutövande. Jag blev förälskad i detta förhållningssätt som både frigör potential inom idrotten och i övriga livet. Redan då visste jag vad jag skulle ägna mitt yrkesliv åt.
 
Vid knappa 25 års ålder började jag arbeta professionellt med mental träning, inledningsvis med interner och inom skolan. Sedan dess har jag arbetat med unga idrottare, flyktingar med posttraumatiskt stressyndrom, samt utbildat stresspedagoger i 15 år.
 
På i.m.c leder jag samtal med framförallt två inriktningar: Att tävla med glädje i det ideala prestationstillståndet & upplev mindre stress i vardagen. Läs mer om dessa båda inriktningar under tjänster-mental träning
 
 Jag har utformat och leder en introduktionskurs i mental träning och en längre yrkesutbildning till PMT- Personlig Mental Tränare som jag båda håller i på i.m.c. PMT är en yrkesutbildning som du kan använda i alla sammanhang där du får kraftfulla verktyg att utveckla kvaliteten på dina tankar och därmed ditt liv. Kursen pågår under drygt ett halvår, med kombinationen av lärarledda lektioner två dagar i månaden, och strukturerad egenträning hemifrån. Vill du läsa mer om utbildningen, kurser och min samtalsmetodik kan du kolla på min personliga hemsida: mbexpandera.se