imc_logga

Mental tränare

De flesta människor är inte i närheten av att utnyttja sin kapacitet, varken fysiskt eller mentalt. Efter en akut situation blir vi medvetna om att vi faktiskt har extra resurser att tillgå. Min passion ligger i att ta fram mer av dessa resurser hos människor.

På i.m.c jobbar vi med två huvudinriktningar vad gäller mental träning:

Att tävla med glädje
Skapa mer flyt i din idrott och få verktyg för livet samtidigt

  • Det ideala prestationstillståndet                      
  • Få full tillgång till din potential när du presterar
  • Att vara tänd men inte spänd
  • Den vinnande känslan
  • Bättre resultat
  • För barn-tonåringar-elitidrottande vuxna

Upplev mindre stress i vardagen
Vill du ha stöd i att etablera hållbara livsstilsförändringar?
  • Hur kan du använda din kropps stressystem till din fördel?
  • Vilken stress är ohälsosam och hämmar dina prestationer?
  • Har du balans mellan krav och resurser?
  • Har du hög känsla av meningsfullhet och sammanhang i livet?
  • Vill du ha stöd i processen att balansera arbete, familj och hälsa?
  • Praktiska stresshanteringsverktyg

MATS BJÖRK
Mental tränare med kognitiv inriktning

Hemsida: www.mbexpandera.se
Tel: 0709-98 82 57 eller mats@i-m-c.se

  • Utbildad inom mental träning, prestationspsykologi och KBT
  • Mindfulness- och Zhineng qigong-instruktör
  • Tidigare elitspelare i volleyboll och ungdomselitspelare i fotboll
  • Tidigare erfarenhet som idrottslärare
  • Vana av att arbeta med både lag- och individuella idrottare
  • Utbildare inom mental träning i 20 års tid
  • Utbildare av Stresspedagoger i 15 års tid
  • Utbildare av Friskvårds och-kostkonsulter i 15 år