Leg. Fysioterapeut (sjukgymnast)

Mitt namn är Nina Nilsson och jag har arbetat som sjukgymnast/fysioterapeut sedan 1998. Jag har vidareutbildning inom OMT (Ortopedisk Manuell Terapi) som är ett internationellt specialistområde inom sjukgymnastik/fysioterapi.

Jag har även vidareutbildning inom idrottsmedicin, akupunktur och rörelsekontroll. Jag har en lång erfarenhet av att arbeta med led- och muskelrelaterade skador och besvär, både hos vuxna och hos barn/ungdomar.

Mitt arbete präglas av noggrannhet med fokus på att hitta grundorsaken till ditt problem och behandla detta och dess symtom.