imc_logga

Motionär

Skador och besvär från rörelse- och stödjeapparaten är vanliga inom golfen. Speciellt utsatta områden är rygg/nacke, skuldror och armbågar/händer. Att golfen är väldigt ensidig belastning råder det inga tvivel om. Det är därför av största vikt att man genom alternativ träning skapar balans för att förhindra skador.

Ökad rörlighet, styrka, balans etc leder dessutom till att man presterar bättre golf. Ökad slaglängd och bättre stabilitet i spelet är alltid en följd om man tränar på rätt sätt.

Nedanstående upplägg är till för dig som insett att fysisk träning och golf hör ihop!

  • Screening (analys/undersökning). Vid första tillfället träffar du Dan Salomonsson, som tillsammans med dig diskuterar dina ambitioner, tidigare träningsvana, eventuella skador/besvär etc. En totalundersökning av kroppen genomförs. I denna ingår bl a rörlighetstest, styrketest, hållningsanalys, samt en rad funktionella test. Undersökningen är sedan underlag för ett personligt träningsprogram.
  • Genomgång/intestning. Vid det andra tillfället träffas vi och går igenom ditt personliga träningsprogram.
  • Utvärdering/Uppföljning. Sker normalt sett efter 3-6 månader. Hur gick det? Gav den önskat resultat? Hur går vi vidare?


Pris för Screening (analys/undersökning) samt Genomgång/intestning är 2500 kr. Priset för uppföljningstillfälle 850 kr/timme.

Referens
“Drivkraften för min utveckling som golfspelare kan sammanfattas i ordet “consistency”, d v s jag vill kunna slå ett golfslag mera på det sätt jag planerat. Efter en helhetsträning både i golfteknik och fysik har jag nu nått en betydligt större stabilitet och säkerhet i mitt spel. Förutom förstås att jag mår mycket bättre genom en mycket bättre fysik”
Claes Göransson

Tillbaka