imc_logga

Elit

För dig som verkligen satsar på din golf. Du är säkert redan medveten om hur mycket tid och träning din golf kräver. Du har också insett vad som krävs för att bli en stjärna i golf. I dagens golf räcker det inte med att kunna slå bollen bra, du måste också ha en optimal fysik för att nå långt. Du är redan elitspelare eller på god väg dit. Beroende på dina tidigare träningsvanor och erfarenheter av fysisk träning, så lägger vi tillsammans upp en individuellt utformad träningsplanering.

Dan Salomonsson skräddarsyr ett träningsprogram utifrån dina mål, en screening (innehåller bl a rörlighets,-och styrketest, hållningsanalys och en del funktionella tester) och en svinganalys. Svinganalysen genomförs i inomhusstudion på i.m.c med hjälp av videokamera och Analyzer. Denna diskuteras sedan med dig och eventuellt din tränare för att vi ska arbeta mot ett gemensamt mål.

I upplägget ingår screening, swinganalys, träningsprogram och träningsplanering för 3-6 månader.

Pris 3500 kr.
Uppföljning 850 kr/timme.

Referens
“Anledningarna till att träna fysiskt är många. Fysiskt och mentalt välbefinnande är viktigt, men för mig är den viktigaste att minska skaderisken. Trettio veckors spel på USA,- och Europatour i kombination med hård träning sliter på kroppen. Fungerar inte kroppen fungerar inte spelet. En annan positiv är ökad slaglängd. Dan har hjälpt mig sedan 2001 med träningsprogram och behandlingar och de senaste åren har jag lyft min fysiska kapacitet avsevärt. Nu har du chansen!”
Henrik Stenson, spelare USA,- och Europatour

Referens:
“För oss har fysträning varit viktigt i alla år och speciellt att fysträna på rätt saker för oss som individer och som golfspelare. Vi har sedan 2006 jobbat med Dan på imc. Han har bl a hjälpt oss med våra individuella fysprogram. Vår fysiska kapacitet har blivit avsevärt bättre vilket har visat sig haft mycket stor betydelse för oss ute på golfbanan.”
Caroline & Jacqueline Hedwall, spelare USA, - och Europatour.

Tillbaka